Kedelig overraskelse venter med afslutningen af regnskab 2023

Foto: Faaborg-Midtfyn Kommune.
dato

Faaborg-Midtfyn Kommune står over for større udgifter end forventet i 2023, især inden for det specialiserede børneområde og plejehjemmene.

Det forventede merforbrug er på 24,8 mio. kr. på Socialområdet, 25 mio. kr. på Opvækst og Læring og 12,7 mio. kr. på Sundhed og Ældre.

Borgmester Hans Stavnsager udtrykker utilfredshed med, at overskridelserne først er blevet kendt ved regnskabsafslutningen, og foreslår en ekstern gennemgang af arbejdsgange og styringsprocesser.

Trods merforbruget forventes kommunens samlede driftsregnskab for 2023 at ende med et mindreforbrug på ca. 31,3 mio. kr. Stigningen i udgifter skyldes bl.a. flere børn med særlige behov og større merforbrug på plejehjemmene.

Forvaltningen arbejder nu på forslag til håndtering af merforbruget, og politikerne vil fremover modtage månedlige økonomiske rapporter.


https://www.fmk.dk/nyheder/nyheder-2024/kedelig-overraskelse-venter-med-afslutningen-af-regnskab-2023/
Kilde: Faaborg-Midtfyn Kommune