Nyheder fra Broby

9 °
Overskyet

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Broby og omegn

Job tilbydes:
Faaborg-Midtfyn Kommune søger en psykolog til pædagogisk psykologisk rådgivning i Center for Opvækst og Læring
Vil du være med til at understøtte børn og unges udvikling samt styrke inklusionen i Faaborg-Midtfyn Kommune?Kan du omsætte specialpædagogisk viden til almenområdet og varetage samtale- og lettere behandlingsforløb for børn, unge og deres familier?Så er det lige dig, vi søger!Center for Opvækst og Læring søger en psykolog med høj faglighed og gode samarbejdsevner til PPR -opgaver på dagtilbuds- og skoleområdet. Der er tale om en fast stilling på 35 timer ugentligt med opstart senest 1.1.2022 og gerne før.Om os Center for Opvækst og Læring udgøres af skole og dagtilbudsområdet og Forebyggelse og Sundhed som arbejder tæt sammen med det socialfaglige myndighedsområde med henblik på at understøtte alle børn og unges sundhed, udvikling, trivsel og læring i henhold til kommunens Børne – og Ungepolitik.Forebyggelse og Sundhed er tværfagligt sammensat af henholdsvis PPR, Sundhedsplejen, Tandplejen, Ungdommens Uddannelsesvejledning og SSP.I Forebyggelse og Sundhed er vi sammen med Børn- og Familieområdet optaget af tidlige og helhedsorienterede indsatser til gavn for børn, unge og deres familier, hvorfor vores frontpersonale bestående af socialrådgiver, pædagogisk psykologisk konsulent og sundhedsplejerske er fast forankret i Forebyggende team i alle dagtilbud og skoler.Vi er for nuværende fysisk placeret i Broby, men flytter i 2022 sammen med sekretariatet og det samlede socialområde til Gislev. Vi har dertil et lækkert forebyggelseshus til rådighed i Vester Hæsinge for udførelse af forebyggende aktiviteter herunder samtale- og gruppeforløb.Om stillingenSom psykolog i Center for Opvækst og Læring vil du blive en del af et meget engageret og tværfagligt stærkt hold, hvor alle samskaber i en dynamisk udviklingsproces med henblik på at skabe gode resultater i samarbejdet med børnene, deres familier samt institutioner og skoler. Dine tætteste kolleger vil være to autoriserede psykologer og 9 pædagogiske psykologiske konsulenter.Stillingen refererer ind til dagtilbuds- og skoleområdet (0 – 17 år), hvor der med afsæt i PPR-opgaver skal være fokus på at understøtte udvikling/forandring for sårbare børn og unge i tæt samarbejde med børnene/de unge, deres forældre, dagtilbud og skoler. PPR-opgaverne har som hovedfokus at understøtte inklusion samt styrkelse af almenområdet, således flest muligt børn kan understøttes i deres nærmiljø. Vi er derfor optaget af samspil, hvor vi dels interesserer os for det enkelte barns forudsætninger og oplevelse af egen situation samt de kontekstuelle sammenhænge, barnet indgår i.Du bliver blandt andet tovholder på nogen af vores socialpædagogiske behandlingssteder med intern skole, hvor du får ansvaret for PPR-opgaverne. Hertil vil du i tæt samarbejde med de pædagogiske psykologiske konsulenter, der er tilknyttet kommunens dagtilbud og skoler, varetage sparrings – og udredningsforløb vedr. børn og unge i alderen 0-17 år.Ud over PPR-opgaver på dagtilbud- skoleområdet, vil du også blive opgaveløser inden for servicelovens paragraf 11.3., dvs. rådgivende forløb på såvel individ- som gruppeniveau samt varetage lettere behandlingsforløb i henhold til sundhedsstyrelsen forløbsprogrammer vedr. børn og unge med angst/depression, spiseforstyrrelse og ADHD. Der vil ligeledes være behov for behandlende indsatser for børn og unge med skolevægring.Dine opgaver vil bestå af:Sparring/supervision af pædagogisk personaleUdfærdigelse af pædagogiske psykologiske vurderinger med beskrivelse af børn forudsætninger og behov for støtte/specialundervisningDeltage i status- og opfølgningsmøderLettere behandlingsforløb på individ og gruppeniveau vedr. børn med angst, depression, ADHD, skolevægring og lign.Samtaleforløb med familier eller unge efter Servicelovens § 11.3Om dig Du er uddannet psykolog og har erfaring inden for børne – og ungeområdet. Vi søger en psykolog, der har kendskab til og interesse for såvel det specialiserede og almenpædagogiske praksisfelt på dagtilbuds – og skoleområdet. Du brænder for at udfolde de specialiserede indsatser på grundskoleområdet, således vi lykkes med målsætningen om at styrke almenmiljøerne og dermed fastholde flest mulige børn i deres skolenærmiljø. Du trives med både at fordybe dig i det kliniske udredningsarbejde, facilitere sparrings-/supervisionsforløb og varetage samtale og behandlingsforløb.Vi søger en psykolog, der er fagligt funderet i den systemiske teori, og som kan udfordre eksisterende positioner i en saglig, positiv og fremadrettet ånd. Dertil har du viden om neuroaffektiv udviklingspsykologi og kendskab til kognitiv terapi i relation til lettere behandling af angst.Du trives i udviklingsprocesser, hvor sporene lægges, mens vi er undervejs, og du er ikke bange for at springe ud i ukendt land. Du anerkender betydningen af tværprofessionelle indsatser – og dertil kan du:Let skabe god kontakt og etablere relation samt tilgå børnene og deres forældre med et differentieret blik for deres individuelle behovFormidle fagstof på en let tilgængelig måde – ud fra grunderkendelse af, at det er modtageren, der bestemmer budskabetUnderstøtte forandringer i et systemisk perspektiv, hvor der også er fokus på effektenHolde overblik og er i stand at prioritere indsatser i en travl hverdag  Som person er du fleksibel og uhøjtidelig. Du er opmærksom på kommunikationens betydning og har nemt ved at samarbejde. Du er ydmyg overfor opgavernes kompleksitet, men har samtidig modet på at stå fast – også når det er svært.Yderligere oplysninger vedrørende stillingenHvis du gerne vil vide mere om os og stillingen, inden du sender din ansøgning, er du velkommen til at rette henvendelse til leder af Forebyggelse Pernille Petersen på telefon 72533182.Dertil afholdes der informationsmøde mandag d. 08. november kl. 16.00 på adressen Østerågade 40, 5672 Broby. Tilmelding er ikke nødvendig.AnsøgningSend din ansøgning med bilag elektronisk via linket nedenfor. Den skal være os i hænde senest den 15.11.2021 kl. 12.00.Kandidater udvælges og indkaldes til første samtale den 22.11.2021. Første samtale afholdes den 24.11.2021. Anden samtale afholdes den 25.11.2021.Ansættelse og løn forhandles individuelt med baggrund i gældende overenskomst i henhold til principperne om Ny Løn. Der vil ved ansættelse blive indhentet straffe- og børneattest.Vi forventer også, at du har kørekort, da Faaborg-Midtfyn Kommune er en geografisk stor kommune.Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at fremme ligestilling og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk baggrund. Vi har røgfri arbejdstid og du kan læse mere om Faaborg-Midtfyn Kommune som arbejdsplads her.
Faaborg-Midtfyn Kommune
Indrykket 18. oktober på JobNet
Job tilbydes:
Sundhedsplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune opnormerer med 3 stillinger
Sundhedsplejen i Opvækst og Læring opnormerer med 3 nye stillinger og har desuden et barselsvikariat ledigt. Stillingerne er fra 1.1.22 og på 30-32 timer.Igennem tre år har sundhedsplejen stået i spidsen for et tidligt forebyggende projekt ”Familiekompasset”. Det er nu politisk besluttet at permanentgøre elementerne i projektet og derfor opnormeres med tre sundhedsplejerskestillinger og en psykologstilling.Vi er i alt 13 engagerede sundhedsplejersker, en sekretær, og en leder af sundhedsplejen. Sundhedsplejen er organiseret i Opvækst og Læring.I Faaborg- Midtfyn er vi optagede af at skabe sammenhæng i de forebyggende opgaver og har et styrket fokus på ”Forebyggende team”, hvor socialrådgiver, pædagogisk psykologisk konsulent og sundhedsplejerske er fast forankret i de enkelte dagtilbud og skoler, hvor teamet koordineret arbejder sammen med dagtilbuddet/skolen samt forældre og børn omkring tværfaglige problematikker. SundhedsplejenPå sundhedsplejeområdet har flere nye udviklende tiltag inden for de grundlæggende kerneopgaver, da  Kommunalbestyrelsen har prioriteret midler til projekt Familiekompasset, hvor vi har arbejdet med en udvikling af de tidlige sundhedsfremmende og forebyggende kerneopgaver i sundhedsplejen. Det betyder blandt andet, at vi tilbyder graviditetsbesøg til alle gravide, hvor vi systematisk har en spørgeramme som bruges i besøgene. Alle sundhedsplejersker er uddannet i screening efter ADBB- metoden og ligeledes vil man skulle have en uddannelse i ADBB- uddannelse, når man ansættes. Vi har igennem Projekt Familiekompasset tilbudt alle forældre i Faaborg-Midtfyn kommune et COS-P forløb og at alle sundhedsplejersker og flere af vores samarbejdspartnere har fået en certificeret COS-P uddannelse. I forbindelse med dette projekt er der også grupper for mødre med en efterfødselsreaktion og som noget nyt er der også mulighed for at fædre med efterfødselsreaktion får et gruppeforløb.Derudover tilbyder sundhedsplejen 4.-5. dags besøg og 5 hjemmebesøg/konsultationer til både første- og flergangsfødende. En sundhedsplejerske er uddannet IBCLC ammerådgiver og to andre er på vej. Derudover er vi i gang med at blive uddannet i PUF- programmet til brug i det afsluttende besøg i første leveår.Vi har samtaler, undersøgelser og undervisning af skolebørn på forskellige klassetrin, har sorggrupper og meget mere. Alle sundhedsplejersker arbejder i kombinerede stillinger. Vi satser altså ikke kun med ord, men ved konkrete handlinger på den tidlige forebyggelse i Faaborg-Midtfyn Kommune, for vi vil gøre en forskel for vores børn og familier. Hvis du vil vide mere om stillingen, inden du sender din ansøgning, er du meget velkommen til at rette henvendelse til gruppeleder for sundhedsplejen Jette Lauvring på tlf. 72533213 eller sundhedsplejerske /TR Tina Pohle 72536083. Ansøgningen skal vedlægges kopi af Autorisation som sygeplejerske og eksamensbevis som sundhedsplejerske samt anden relevant dokumentation og udtalelser. Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.Det er en betingelse for ansættelsen, at du har et gyldigt kørekort. Ansøgningsfrist: Torsdag den 18. november 2021 kl. 12 Ansættelsessamtale: Mandag den 22. november i MDVuns Huset, Birkevej 15, Vester Hæsinge, 5672 Broby
Faaborg-Midtfyn Kommune
Indrykket 14. oktober på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk