Bred enighed om fornuftig budgetaftale

Foto: Faaborg-Midtfyn Kommune.
dato

Kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune har indgået forlig om budget 2024, hvor 24 ud af 25 medlemmer er enige.

Budgetaftalen øger budgettet til velfærdsområderne for at fastholde serviceniveauet, i takt med at flere borgere får brug for kommunens ydelser. Basisbudgettet til dagtilbud, socialområdet og ældreområdet er tilført 17,9 mio. kr. mere i forhold til 2023, mens øvrige områder er tilført 7,1 mio. kr. mere. Samlet set er det kommunale basisbudget løftet med 25 mio. kr. i forhold til 2023.

Budgetaftalen indeholder også et nyt signaturprojekt, der skal skabe liv i lokalsamfundene og på øerne. Projektet får en økonomisk ramme på 10 mio. kr. over fire år. Derudover indeholder budgetaftalen økonomiske løft til børn- og ungeområdet samt ældreområdet.

Budgetforhandlingerne var præget af nye skøn fra Skatteministeriet over indtægterne fra grundskyld, hvilket gav knapt 25 mio. kr. mindre end forventet at gøre godt med i budgettet. For at afbøde den negative effekt optages ekstraordinært lån til anlægsprojekter afholdt i 2023 på 9 mio. kr. i 2024. Samlet set afdrager kommunen dog fortsat 39,8 mio. kr. på gælden i 2024.


https://www.fmk.dk/nyheder/nyheder-2023/bred-enighed-om-fornuftig-budgetaftale/
Kilde: Faaborg-Midtfyn Kommune