Har du lyst til at føre tilsyn med plejefamilier i Syddanmark?

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

 

 • Kan du arbejde selvstændigt, struktureret og målrettet?
 • Kan du være myndig og tydelig på skrift og i tale?
 • Vil du være med til at sikre kvaliteten på plejefamilieområdet?
 • Har du erfaring i myndigheds og forvaltningsarbejde og gerne socialfaglig eller pædagogisk baggrund?
Så kan du være en af Socialtilsyn Syds nye tilsynskonsulenter!

Vi søger et antal tilsynskonsulenter
Vi søger et antal konsulenter til at føre tilsyn på plejefamilieområdet. I Socialtilsyn Syd er vi 30 tilsynskonsulenter, hvis kerneopgave er at føre tilsyn med ca. 1500 plejefamilier samt at behandle ansøgninger om godkendelse som plejefamilie.
Socialtilsyn Syd er en forvaltningsmyndighed med en tydelig rammesætning for udførelse af tilsynsopgaven, hvor vi skal være systematiske, ensartede og faglig kompetente.

Vi søger konsulenter, der:
 • kan påtage sig ansvaret som myndighed
 • kan agere diplomatisk i mødet med plejefamilier
 • kan arbejde struktureret og med lyst til at få opgaverne udført hurtigt og præcist
 • er fleksible i opgaveløsning ift. arbejdstid
 • har fokus på opgaven og er resultatorienteret
 • kan anvende undersøgt faktuel information i løsning af tilsynsopgaven
 • har gode kompetencer ift. skriftlig og mundtlig formidling
 • trives i en organisation med tydelig rammestyring
 • naturligt deler viden og aktivt opsøger kolleger for feedback og sparring
 • bidrager til god trivsel i organisationen
Risikobaseret tilgang
Hver konsulent tildeles en sagsportefølje og der forventes fleksibilitet i forbindelse med opgavevaretagelsen. I Socialtilsyn Syd har vi fokus på at føre tilsyn ud fra en risikobaseret tilgang, hvilket indebærer, at der med udgangspunkt i en risikovurdering føres tilsyn med plejefamilierne i varieret omfang og på forskellige tidspunkter. Vi aflægger således også tilsynsbesøg aften og weekend.

Moderne, fleksible rammer og fokus på hovedopgaven
Vi råder over moderne kontorfaciliteter i både Broby og Toftlund. Ansættelsesstedet er Faaborg-Midtfyn Kommune, og tjenestestedet er enten i Broby eller Toftlund. I hverdagen er det muligt at tilrettelægge sine opgaver og sit arbejde med udgangspunkt i begge tjenestesteder, samt med mulighed for at arbejde hjemmefra. Begge kontorer bruges efter behov, og er indrettet med fleksible arbejdspladser, der fungerer som afsæt for sparring, intensivt skrivebordsarbejde og godt kollegaskab.

Om Socialtilsyn Syd
I Socialtilsyn Syd er vi ca. 90 medarbejdere, som alle arbejder hen imod en fremtid, hvor vi sammen bliver klogere. Socialtilsyn Syd består af et sekretariat og to fagopdelte driftsafdelinger inden for hhv. plejefamilieområdet og tilbudsområdet. Uafhængigt af, hvilken stilling og funktion, den enkelte udfylder, så vægtes fokus på opgaven altid højest i Socialtilsyn Syd. Vi er således en organisation med fokus på kompetenceudvikling, både i forhold til interne læringsprocesser og ekstern kursusaktivitet, samt ved et klart fokus på organisatoriske arbejdsgange.

Socialtilsyn Syd er ét af fem selvstændige socialtilsyn, som 1. januar 2014 fik myndighedskompetencen til at godkende og føre tilsyn med sociale tilbud inden for Region Syddanmark og Frederiksberg Kommunes geografiske område. Hovedopgaven er således veldefineret i lov om socialtilsyn, og udover at føre kontrol med og understøtte udviklingen i de sociale tilbud skal socialtilsynene også påse, at der ikke sker misbrug af offentlige midler.

Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingerne er på fuld tid og ønskes besat fra 1. oktober 2023 eller snarest derefter. Det er en forudsætning, at du har gyldigt kørekort.

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst. Grundlønsindplacering for alle konsulenter foregår på, hvad der svarer til løntrin 42 på henholdsvis SL eller DS´ overenskomst, med mulighed for forhandling af tillæg i henhold til erfaring og kompetencer. Socialtilsyn Syd indhenter børne- og straffeattest forud for en eventuel ansættelse.

Yderligere oplysninger
Samtaler forventes afholdt den 14. – og muligvis 15. august 2023 og 2. samtale forventes afholdt den 23. august 2023.

Det er vigtigt for os at få en dygtig kandidat, som kan trives med de rammer, der er for opgaven, så kandidater, der går videre til 2. samtale, skal mellem 1. og 2. samtale gennemføre tests af henholdsvis g-faktor (GIA) og personlighed (DISC).
De to tests gennemføres hjemmefra og har en varighed af 1 time. Der gives en telefonisk tilbagemelding på testresultaterne. Ydermere vil kandidatur få udleveret en case umiddelbart før 1. samtale, som vil blive anvendt i 1. samtalerunde.

Har du spørgsmål til stillingerne, er du velkommen til at kontakte en af følgende:

Afdelingsleder Niels Haugaard - tlf.: 7253 1905
Koordinator Karina Andersen - tlf.: 7253 1986
Koordinator Lars Dahlmann - tlf.: 7253 1925

Grundet ferie, vil der ikke været mulighed for kontakt i uge 31.
                     
Du kan læse mere om Socialtilsyn Syd på www.socialtilsynsyd.dk.

Ansøgningsfristen er 10. august 2023, kl. 08.00.
 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Faaborg-Midtfyn Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Faaborg-Midtfyn Kommune, Østerågade 40, 5672 Broby

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 10-08-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://faaborgmidtfyn.emply.net/recruitment/vacancyApply.aspx?publishingId=f7c32f5b-6991-4eef-a5e9-e33b06eb7196

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5880346

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet